פתיחת התפריט הראשי

הזנת מסמכים לסאפ

login permission: sbo-common - db owner, datareader specific comapny - db owner, datareader, data writer