מבנה התנועות בקובץ הממשק

מתוך WikicloudERP
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

המערכת מעבירה להנה"ח תנועות בגין החשבוניות שנקלטו ואושרו על פי ההזמנה שנוצרה בגינן על פי הפירוט הבא:


עמותה

סכום ההזמנה: 117


סכום החשבונית כולל מע"מ: 117

סכום החשבונית ללא מע"מ: לא משנה


מבנה התנועה:

זכות ספק: 117

חובה הוצאות: 117


עמותה המחויבת בע"מ אינפורמטיבי

סכום ההזמנה: 117


סכום החשבונית כולל מע"מ: 117

סכום המע"מ בחשבונית: לא משנה


מבנה התנועה:

זכות ספק: 117

חובה הוצאות: 117

חובה מע"מ תשומות: 0


חברה שמזדכה על המע"מ

סכום ההזמנה ללא מע"מ: 100

סכום המע"מ בהזמנה: 17


סכום החשבונית כולל מע"מ: 117

סכום המע"מ בחשבונית: 17


מבנה התנועה:

זכות ספק: 117

חובה הוצאות: 100

חובה מע"מ תשומות: 17


שכר סופרים, אומנים ומרצים*

סכום ההזמנה: 117


סכום החשבונית כולל מע"מ: 117

סכום המע"מ בחשבונית: 17


מבנה התנועה:

זכות ספק: 100

זכות מע"מ: 17

חובה הוצאות: 100

חובה מע"מ תשומות: 17-מוגדר ברמת הספק

-בכדי שהתנועה תראה כמו בדוגמה יש לסמן V בפרטי הספק בCloudERP בשדות: "הוספת מע"מ זכות" וגם "הוספת מע"מ חובה"

-מספר הסעיף של מע"מ זכות ומע"מ חובה מוגדר בפרטי חברה (מספר חשבון ניכוי מס במקור (זכות), מספר סעיף מע"מ במקור (חובה))

-יש להקפיד על איחוד המנה בהנה"ח בכדי שדוח המע"מ יהיה תקין